Alles over de bijtelling van uw youngtimer, oldtimer of klassieker

                                                                    
                                                                    Klik op het LinkedIn logo om
                                                              naar onze groep op LinkedIn te gaan

De petitie

Op dinsdag 26 mei 2009 presenteerden wij de 'Petitie advies intrekking verhoging bijtelling Youngtimers' aan de vaste Kamercommissie van Financiën.

Aanbieden petitie

Klik hier om de petitie in te zien (PDF). RTL-Z volgde ons op 26 mei, klik hier om de reportage te zien.

Hieronder de conclusie uit onze petitie:

 


Conclusie in casu verzoek in deze petitie

Alles in overweging nemende is BijtellingOldtimer van mening dat het verleggen van de grens van bijtelling op basis van de economische waarde van 15 naar 25 jaar volledig teruggedraaid zou moeten worden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

1.      De cijfermatige onderbouwing van het amendement klopt niet; noch qua aantal ondernemers/ZZP-ers, noch qua waarde van de betrokken auto’s. Daardoor bedraagt de lastenverhoging niet ca. € 21 miljoen, maar € 150 miljoen.

2.      De maatregel is volledig uit de lucht komen vallen, zonder enige vooraankondiging of overleg met de betrokkenen.

3.      De doelstelling om het wagenpark te verjongen wordt vrijwel zeker niet gehaald omdat vele youngtimerbezitters aangeven uit te zullen wijken naar oldtimers (25 jaar of ouder) of er een auto bijkopen om zakelijk- en privégebruik geheel te scheiden. De effecten zijn dus tegengesteld: veroudering en vermeerdering van het wagenpark.

4.      Wijziging van de bijtellingregeling voor zakelijke youngtimers treft een kleine kwetsbare groep van (startende) ondernemers en ZZP-ers die het onder de slechte economische omstandigheden al moeilijk genoeg heeft. 

Namens het VNO-NCW, MKB-Nederland, ZZP-Nederland, Jong Management, EVO, FNV Zelfstandigen, de FEHAC en 2.500 individuele gedupeerden en steunbetuigers verzoekt BijtellingOldtimer u vanwege alle bovengenoemde redenen om de wijzigingen van het amendement (31 704) voor de bijtelling in zijn geheel en volledig terug te draaien.

 

 

 

Namens BijtellingOldtimer,

Wouter van Embden, 26 mei 2009