Alles over de bijtelling van uw youngtimer, oldtimer of klassieker

                                                                    
                                                                    Klik op het LinkedIn logo om
                                                              naar onze groep op LinkedIn te gaan

Geschreven door Wouter van Embden   
zondag, 07 juni 2009 21:39

Stichting Vrienden van de Youngtimer

Stichting Vrienden van de YoungtimerWij hebben de Stichting Vrienden van de Youngtimer opgericht. Deze stichting heeft als doel het behoud van de fiscale bijtelling voor youngtimers op basis van de waarde in het economische verkeer (dagwaarde). Wij hopen dat u wilt bijdragen aan de exploitatie van deze stichting. Wij stellen een bedrag van € 50 tot € 100 voor, maar dat is natuurlijk volledig vrij, iedere bijdrage, zowel kleiner maar ook zeker groter is welkom. De volgende zaken zullen worden betaald vanuit deze opbrengsten:
- Urenvergoeding voor bestede tijd op basis van € 40 per uur
- Kosten juridisch vooronderzoek ivm eventuele gerechtelijke procedure
- Overige kosten, zoals website, CBS analyses, bijeenkomsten, reiskosten

Een donatie van € 50 tot € 100 is slechts 1% à 2% van de gemiddelde verhoging van de bijtelling per jaar die per 1 januari 2010 in dreigt te gaan en is ook nog eens fiscaal aftrekbaar. Wij hopen dan ook van harte dat u ons in staat stelt om de actie in volle vaart door te zetten!

De oprichting van de stichting is donderdag 28 mei 2009 bij de notaris geëffectueerd. De stichting heeft statuten, deze zijn openbaar en komen op de website te staan . Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om geld te verdienen met de stichting. Het doel van de stichting is als volgt omschreven:
1.  Het terugdraaien van de wettelijke maatregel waardoor - ingaande  een januari tweeduizend en tien - de fiscale bijtelling voor het privé-gebruik van auto's met een ouderdom tussen de vijftien en vijfentwintig jaar ( zogenaamde "Youngtimers") wordt gebaseerd op de cataloguswaarde van een dergelijke auto in plaats van de waarde in het economische verkeer van die auto.
2.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Zodra wij ons doel bereikt hebben OF het duidelijk is dat er geen enkele mogelijkheid bestaat om de maatregel terug te draaien of aan te vechten, dan wordt de stichting beëindigd. Wij gaan er dan ook vanuit dat de stichting van tijdelijke aard is en binnen een jaar opgeheven kan worden. Eventuele opbrengsten die in de stichting zitten bij beëindiging van de activiteiten, worden gedoneerd aan een nader te bepalen goed doel. Wij denken bijvoorbeeld aan onderzoek naar milieueffecten van autogebruik of iets dergelijks.

Doneren
U kunt vanaf vandaag uw donatie storten op onderstaand rekeningnummer. Bij een donatie van € 50 of hoger zullen wij u een factuur sturen (geef dan bij de betaling bij de opmerkingen uw bedrijfsnaam en adres op of stuur ons een email met daarin ook uw rekeningnummer, zodat wij de gegevens kunnen terugvinden).

Stichting Vrienden van de Youngtimer
Amersfoortseweg 10
3705 GJ Zeist
Tel 030-7070430
Rekeningnummer 1208.90.933 (Rabobank)

Subsidie?
Natuurlijk willen we niet enkel afhankelijk zijn van uw individuele giften; we onderzoeken ook andere bronnen van inkomsten zoals bijvoorbeeld subsidie voor onze protestactie. Heeft u tips? Meld het ons! Belangrijk uitgangspunt is dat wij volledig onafhankelijk willen blijven en zo transparant mogelijk, want daar ligt onze kracht.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.