Alles over de bijtelling van uw youngtimer, oldtimer of klassieker

                                                                    
                                                                    Klik op het LinkedIn logo om
                                                              naar onze groep op LinkedIn te gaan

Geschreven door Wouter van Embden   
dinsdag, 28 april 2009 20:10
Gespreksverslag van gesprek met Jolande Sap (Groen Links)

Op 4 maart spraken wij met Jolande Sap van Groen Links over de kwestie bijtelling. Hieronder treft u het verslag van dit gesprek. Dit is door mevrouw Sap geautoriseerd.

1. Wouter van Embden :”Waarom heeft Groen Links het amendement mede ondertekend, wat waren vanuit het oogpunt van milieuproblematiek uw overwegingen?”

Jolande Sap: “Groen Links ziet een vrijstelling van wegenbelasting als een stimulans om een oldtimer te rijden, dit is niet goed voor het milieu”.

Wouter van Embden: “Dat ben ik in principe met u eens, maar het gaat mij om de enorme verhoging van de fiscale bijtelling van youngtimers. Wat is daar uw motivatie voor?”

Jolande Sap: “Het gaat ons primair om de vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers aan banden wordt gelegd. Dit wordt samen met de verhoging van de fiscale bijtelling van youngtimers geregeld in dit amendement. Het door de 2de Kamer goedgekeurde amendement is nummer 70, in het originele amendement, nummer 40, werd niet gesproken over een verhoging van de fiscale bijtelling voor youngtimers, wij zijn niet uitgesproken voorstanders van een verhoging van de fiscale bijtelling van youngtimers, ik zie ook niet in dat het effect van deze aanpassing een verbetering voor het milieu zou opleveren, het is een lastenverzwaring waarvan de opbrengsten ergens anders voor worden gebruik, namelijk een nader uit te werken sloopregeling.”


2. Wouter van Embden : “De consequenties voor de getroffen ondernemers van de aanpassing in de fiscale bijtelling van youngtimers zijn enorm. Voor velen is deze aanpassing zelfs financieel ingrijpender dan de complete afschaffing van de hypotheekrenteaftrek zou zijn. In deze tijd van economische recessie zouden ondernemers toch eerder een lastenverlichting moeten krijgen dan een lastenverzwaring?”

 

Jolande Sap: “Ik ben het met u eens dat dit een lastenverhoging is voor ondernemers. Ik denk dat het niet de bedoeling kan zijn om (vooral in deze tijd) een dergelijke lastenverzwaring door te voeren, ik kan mij vinden in uw kritiek.”  

 

 

3. Wouter van Embden : “Uit voorlopige cijfers van ons, berekend op basis van reacties, blijkt dat de gedupeerde ondernemers de volgende 3 opties overwegen:"

a.  Een auto van 25 jaar of ouder aanschaffen, immers de grens voor fiscale bijtelling op basis van de economische waarde wordt door dit amendement verhoogd  naar 25 jaar, oldtimers vallen dus nog wel onder dit ‘gunstige’ regime.

b.  De huidige youngtimer op privé te zetten en een kilometervergoeding te gaan rekenen.

c.  Een extra youngtimer aanschaffen op privé en de youngtimer op de zaak enkel nog zakelijk rijden (dus geen bijtelling).

"Tot op heden is er geen ondernemer geweest die aangegeven heeft een nieuwe auto te kopen of te gaan leasen. De reden hiervan is meestal dat men geen geld heeft om een nieuwe auto te kopen of te leasen. Wat is uw reactie hierop met betrekking tot implicaties voor het mileu?” 

Jolande Sap: “Als dit inderdaad gaat gebeuren, zal dit eerder een negatief effect op het milieu hebben, dan een positief effect.”