Alles over de bijtelling van uw youngtimer, oldtimer of klassieker

                                                                    
                                                                    Klik op het LinkedIn logo om
                                                              naar onze groep op LinkedIn te gaan

De werkelijke lastenverhoging

Wij schrijven 19 april 2009. Inmiddels hebben wij inzicht in de werkelijke omvang van de lastenverhoging. Deze is niet 21 miljoen euro zoals het ministerie van Financiën berekende, ook geen 41 miljoen zoals wij eerder berekenden, maar 150 miljoen euro per jaar! Niet alleen hebben wij de hand weten te leggen op de exacte berekening van het ministerie, maar dankzij iedereen die aan onze enquêtes heeft meegewerkt, beschikken wij over significante, goed onderbouwde cijfers die aantonen dat de door ons berekende 150 miljoen betrouwbaar is.

Om een goede berekening te maken van de lastenverhoging zijn de volgende variabelen nodig:
- het aantal gedupeerden
- de gemiddelde cataloguswaarde van de youngtimers van de gedupeerden
- de gemiddelde economische waarde van de youngtimers van de gedupeerden
- de gemiddelde belastingdruk van de gedupeerden

Hieronder de tabel met de cijfers:

Item Ministerie    BijtellingOldtimer  
   
Aantal gedupeerden

 13.500

 25.000

Cataloguswaarde

 € 15.500

 € 56.236

Economische waarde

 € 2.500

€ 5.649

Belastingdruk

 47%

 47%

Bijtelling NU per jaar

 € 294

 € 664

Bijtelling per 01-01-10 per jaar

 € 1.821

 € 6.608

Verhoging van bijtelling per jaar

 € 1.527

 € 5.944

   
Totale lastenverzwaring

 21 miljoen

 150 miljoen

De verschillen nader verklaard:

Aantal gedupeerden
Als een ondernemer een auto koopt dan wordt het kenteken op naam van het bedrijf geregistreerd. Maar als het een ZZP-er/eenmanszaak betreft dan kan dit niet en wordt het kenteken op de privénaam geregistreerd. Het is dus lastig om het aantal gedupeerden goed te bepalen omdat er geen cijfers op te vragen zijn over het aantal ZZP-ers met een youngtimer op de zaak. Om inzicht te krijgen in de omvang van deze groep hebben wij het CBS om een analyse gevraagd. Daaruit blijkt dat er in Nederland ruim 1.100.000 youngtimers zijn, waarvan er 14.000 in bezit zijn van een rechtspersoon. Uit onze enquêtes blijkt bovendien dat de verhouding rechtspersoon / ZZP-er  fifty / fifty is. Dit betekent dus dat er naast de 14.000 gedupeerde rechtspersonen er ook nog 14.000 ZZP-ers gedupeerd zijn. Voorzichtigheidshalve hebben wij het totaal naar beneden afgerond op 25.000 gedupeerden. Mocht u meer inzage in deze cijfers willen, neem dan contact met ons op.

Gemiddelde cataloguswaarde en economische waarde
Het grote verschil tussen de gemiddelde cataloguswaarden nader verklaard: het Ministerie van Financiën heeft als uitgangspunt de gemiddelde cataloguswaarde van auto's genomen die 15 tot 25 jaar geleden werden geproduceerd. Men heeft er dus geen rekening mee gehouden dat niet elke auto even lang meegaat. Goedkopere auto's zijn eerder "op" dan duurdere van hogere kwaliteit. Natuurlijk kiezen ondernemers voor auto's die nog zoveel mogelijk aan de eisen van tegenwoordig voldoen. Een typisch voorbeeld daarvan is een goed aangeklede Volvo 850.
BijtellingOldtimer heeft zelf een enquête gedaan onder de gedupeerden. Wij hebben hen gevraagd om de cataloguswaarde, economische waarde en kenteken van hun youngtimer. Het kenteken hebben wij gebruikt om steekproefsgewijs de opgegeven waarden te controleren. Bij 50, 250 en 500 respondenten hebben wij de gemiddelden berekend. Deze kwamen steeds overeen. Inmiddels beschikken we over 1.000 respondenten en nog steeds zijn de gemiddelden gelijk. Deze cijfers zijn dus betrouwbaar en representatief voor de gedupeerden.

Conclusie
Het Ministerie van Financiën heeft zich gebaseerd op verkeerde cijfers. Zo is enerzijds de groep ZZP-ers niet meegenomen in hun berekening. En anderzijds is de cataloguswaarde veel te laag ingeschat. Dit leidt samen tot een meer dan 3 maal hogere individuele stijging van de fiscale bijtelling. Deze stijging is een schrikbarende € 500,- netto per maand. De totale lastenverzwaring bedraagt maar liefst € 150.000.000,- per jaar.

Verantwoording
Uiteraard beschikken wij over alle basisgegevens waarop bovenstaande cijfers gebaseerd zijn. Pers en media kunnen contact met ons opnemen indien zij inzage in deze geanonimiseerde gegevens wensen.