Alles over de bijtelling van uw youngtimer, oldtimer of klassieker

                                                                    
                                                                    Klik op het LinkedIn logo om
                                                              naar onze groep op LinkedIn te gaan


Reacties van bezoekers

gastenboekWat vindt u van de voornemens om vanaf 25 jaar de bijtelling te baseren op de economische waarde? Hier kunt u reacties van anderen lezen en zelf een reactie achterlaten. U dient alle velden in te vullen, uw emailadres wordt niet op de site getoond. Het formulier om een reactie achter te laten treft u onderaan deze pagina.

Geef alstublieft aan of u momenteel gebruik maakt van deze regeling en wat uw beroep is. Wij zijn ook benieuwd wat u van plan bent wanneer de regeling daadwerkelijk wordt verschoven van 15 naar 25 jaar (overweegt u de auto prive te gaan rijden, overweegt u een 25 jaar oude auto te kopen/importeren, overweegt u een nieuwere auto van de zaak te gaan leasen/aan te schaffen, enz.)

LET OP: Het is niet langer mogelijk om reacties te plaatsen.

 

HOM: Indverdieneffect

Ik ben zeer benieuwd naar een kant van de business case van de heer Cramer die nauwelijks belicht wordt. Is er berekend hoeveel belastinginkomsten de staat gaat missen door 1) het wegvallen van een marktsegment voor autoverkoop, de youngtimers 2) auto's die vervangen gaan worden door oudere exemplaren (en dus lagere cataloguswaarden 3) ondernemers die stug door blijven rijden maar in ieder geval minder IB zullen gaan afdragen door de verhoogde lasten>

woensdag, 11 maart 2009

Rob: Verzoek aan Ernst Cramer (vervolg)

In vervolg op de eerdere reactie die ik op deze site plaatste, hieronder de vervolgcorrespondentie (leesvolgorde van beneden naar boven)

Beste Ernst,

Wederom dank voor je reactie en voor toezending van het amendement.

Met alle respect, moet mij het volgende van het hart:

1. Je hebt me helaas nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag inzake je argument 'concurrentievervalsing'. Ik zou dat zeer graag uitgelegd krijgen want ik begrijp werkelijk niet wat je daarmee bedoelt.

2. Na zorgvuldige lezing van je eerder aan mij gegeven antwoorden én na zorgvuldige lezing van het amendement, moet ik tot mijn schrik, verdriet en verbijstering vaststellen dat je zelf niet goed begrijpt wat je nu eigenlijk teweeg brengt. Neem nu het antwoord hieronder op mijn vraag 1). Dat formuleer je voor de tweede keer ten onrechte zodanig dat ik buiten de regeling zou vallen. Immers, ik ben geen werknemer maar werkgever/zelfstandig ondernemer. Eerder al maakte je me eventjes blij doordat je schreef over leaseauto's en daar bij nader inzien iets anders mee bedoelde. Inmiddels heb ik op de website 'BijtellingOldtimer' het verslag van hun gesprek met jou gelezen. Dat verslag sterkt mij in mijn mening dat e.e.a. niet echt goed is doordacht.

Voor de zoveelste keer in mijn leven loopt het vertrouwen in de overheid, dat ik van huis uit heb meegekregen, een lelijke deuk op.

Je maatregelen treffen vooral het MKB, nog steeds de motor van onze economie.

Voor wat betreft het beoogde milieu-effect: dat lijkt me minder dan een druppel op de gloeiende plaat.

Van de beoogde besparing mag je wat mij betreft een paar duizend euro aftrekken, per 1.1.2010 ga ik in een dan 25 jaar oude oldtimer rijden. Op LPG. Dat is goed voor mijn zaak en goed voor het milieu.

Groeten,

Rob

----------------------------------------------------------------------------

Beste Rob, bijgaand het amendement.

Op vraag 1) het geldt voor auto's van de zaak; die dus in bruikleen zijn gesteld aan de werknemer.

Op vraag 2) het gaat inderdaad per 1 januari 2010 in.

Met vriendelijke groet,

Ernst Cramer

--------------------------------------------------------------------------

Beste Ernst,

Je snelle reactie stel ik bijzonder op prijs, hartelijk dank daarvoor.

Twee zaken zijn me niet duidelijk:

1. Je schrijft 'oude auto's die als leaseauto worden gebruikt'. Mag ik daar uit afleiden dat er voor mij niets verandert, ik heb immers geen leaseauto maar een auto in volle eigendom.

 2. Je schrijft 'dit is per 1 januari ingegaan'. De maatregel waar ik je over schreef, gaat toch per 1 januari 2010 in?

3. Concurrentievervalsing is volgens Van Dale "het leveren van goederen of diensten door personen of instellingen die daarbij geen ondernemersrisico dragen". Volgens mij is dat een erg krappe definitie en wordt het begrip meestal ruimer opgevat, maar zelfs als ik dat doe is het in deze kwestie volgens mij niet aan de orde. Iedereen kan toch in een oude(re) auto rijden?

Wellicht kan je alle onduidelijkheden in 1 x wegnemen door mij het volledige voorstel dat is ingediend te mailen?

Nogmaals dank!

Met vriendelijke groeten, 

Rob

----------------------------------------------------------------------------

   Beste Rob,

Het voorstel dat bij het belastingplan is ingediend bestaat uit twee delen. De eerste is het bevriezen van de leeftijd van oldtimers wat per 2012 in moet gaan. Daarvoor geldt ook de opmerking dat bestaande rechten niet worden aangetast in die zin dat mensen nog 3 jaar hebben voordat hun oldtimer niet meer belastingvrij gereden kan worden. Het andere deel van dit voorstel is dat oude auto's als die als leaseauto worden gebruikt niet meer na 15 jaar afgerekend worden op basis van dagwaarde maar blijvend op cataloguswaarde. Dit is per 1 januari ingegaan. In onze ogen was dit een concurrentie vervalsend onderdeel helemaal nu globale cijfers aangaven dat deze auto's in toenemende mate daarvoor gebruikt werden en zelfs geïmporteerd.

Voor de ChristenUnie is belangrijk dat we meewerken aan een verjonging van ons wagenpark waarbij uitstoot van zowel CO2 als fijnstof als het even kan ver wordt terug gedrongen. En daarnaast zal het invoeren van rekening rijden een forse plus betekenen voor al die mensen die weinig rijden, maar nu vaak gewoon wegenbelasting moeten betalen.

Met vriendelijke groet,

Ernst Cramer

---------------------------------------------------------------------------- 

Geachte heer Cramer, waarde broeder Ernst,

Op de website van uw partij, lees ik in het bericht ChristenUnie legt 'belastingvrij rijden' aan banden:

"... Doordat de vrijstelling blijft bestaan voor auto's die in 2011 de leeftijd van een kwart eeuw hebben bereikt, worden bestaande 'rechten' niet aangetast, benadrukt Cramer ."

Ik leid hier uit af dat

dinsdag, 10 maart 2009

John: Geen kans

Kijkt u eens terug naar 2004/2005 voor wat betreft de wetswijziging voor het grijs kenteken. CDA heeft hierin de gemeenste rol gespeeld. Er werd geen overgangsregeling toegestaan. Neemt u eens contact op met de Stichting Belangen Grijskenteken houders.  Misschien hebben zij nog tips voor uw aktie.

Ik wens u veel succes.

dinsdag, 10 maart 2009

Rini van Zagten: Oproep op Mercedesforum.nl

Beste mensen,

Op www.mercedesforum.nl heb ik een oproep geplaatst om steunbetuigingen. Waarschijnlijk zijn er veel zakelijke mercedesrijders die gebruik maken van de huidige regeling. Ik verwacht inieder geval een aantal reacties. 

 

vrijdag, 06 maart 2009

P. Hollander: ... even een wijziging er door heen druk...

De nieuwe regeling is ondoordacht. De meeste volksvertegenwoordigers hebben op dit punt 'maar wat gestemd'. Weten zij veel en bovendien was men op dat moment met andere dingen bezig. 'Slim scoren' noemen ze dat in Den Haag. Kun je als politicus toch de komende jaren zeggen dat dankzij jouw werk er mensen waren die meer aan de overheid moesten betalen dan feitelijk was voorgesteld. De reactie van de heer Cramer is tekenend (via mail); " LS, dank voor uw reactie. Ik heb kennis genomen van uw bezwaar. Afgaande op gegevens vanuit de sector kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat tweede hands auto’s, en dan met name ook auto’s van 25 jaar en ouder, ingezet worden voor gewoon woon-werkverkeer. Aangezien deze auto’s ook steeds beter werden in de jaren 80 kunnen ze nog lange tijd gebruikt worden. Naar mijn mening is het dan ook gewoon dat ook deze auto’s voor hun gebruik net zo aangeslagen worden als andere weggebruikers. Bestaande rechten worden niet aangetast: iedereen die nu een vrijstelling heeft houdt deze. Maar nieuwe voertuigen of nieuw ingevoerde voertuigen, waarvoor men op de Nederlandse markt ook te kust en te keur kan vinden, zullen gewoon onder het normale regiem dienen te vallen. 

Wanneer de kilometerbeprijzing van start gaat zullen de noodzakelijke categorieën voorgesorteerd moeten staan om daarin opgenomen te worden. Het voordeel van dit nieuwe systeem is dat weinig gebruikte auto’s ook maar weinig zullen betalen. Voor het overige moet voorkomen worden dat door een toenemend aantal oude auto’s de kilometerheffing als geheel uitgehold wordt en de kosten voor automobilisten die wel betalen nog eens gaan toenemen."

 Dat wat gewoon was, wordt nu als ongewoon bestempeld en andersom… Op die manier is iedere politieke handeling goed te praten. Jammer. Een beetje relevante inhoud zou niet verkeerd zijn geweest.

donderdag, 05 maart 2009

Frank: Wetenschap over oude auto's en CO2

erg interessant om te lezen en om als argumentatie te gebruiken om juist te stimuleren dat auto's langer rendabel zakelijk gereden kunnen worden omdat blijkt dat oude benzineauto's helemaal niet slecht zijn voor de CO2 uitstoot (voor diesels geldt overigens dat oude auto wel veel meer roet uitstoten en wel vervuilender zijn)

http://www.nu.nl/auto/1926817/slooppremie-helpt-milieu-nauwelijks.html

frank

woensdag, 04 maart 2009

john: aanvulling belastingtip door fiscion

Met enige adminstratie is het mogelijk om de BTW op onderhoud en benzine indien de auto prive gereden wordt (deels) via het bedrijf als voorbelasting af te trekken. Onderstaand een kopie van http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_autokosten/ondernemen_autokosten-21.html

U rijdt in uw eigen auto

U mag € 0,19 per kilometer van uw opbrengst aftrekken voor de zakelijke ritten die u met uw eigen auto maakt. Ook als u de auto huurt, mag u € 0,19 per zakelijk gereden kilometer van uw opbrengst aftrekken.

Gevolgen voor de btw

Als uw auto privévermogen vormt, kunt u geen btw aftrekken bij de aankoop. Wel mag u de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Daarbij kunt u uitgaan van de verhouding van het aantal zakelijke kilometers tot het totaal aantal gereden kilometers op jaarbasis. Als het zakelijk gebruik niet uit uw administratie is af te leiden, mag u 75% van de voorbelasting op die kosten aftrekken.

 Is wat werk (administratie) maar scheelt toch weer...

dinsdag, 03 maart 2009

Martien: Van 2 walletjes

Wat een kul. Als directeur van een bouwbedrijf maak ik zo min mogelijk kilometers. Ik heb een oldtimer als zakelijke auto die toevaiilg niet veel waarde in het economisch verkeer heeft. maar als je echt veel moet rijden is zo'n ding geen optie.

Maar trek anders een lijn en doe of de waarde economisch verkeer voor alle auto's of de toenmalige catalogus waarde. En uitstoot is een kul argument, want met zo'n oldtimer ga je veel vaker fietsen voor korte ritjes om je auto te sparen.

Nee lekker autos vanaf 25 jaar waren duurder dus hoppa cat waarde en spul daarvoor koste weinig die daar doen we lekker economische waarde. Alsof het ding nog niet genoeg heeft bijgedragen aan het BNP de afgelopen tig jaar.

maandag, 02 maart 2009

Renée Daniëls: Milieuvriendelijk??

Wat ik me nu afvraag in het kader van de op handen zijnde wijziging: is het nou werkelijk milieuvriendelijker om de 'consumptie' van nieuwere auto's te stimuleren onder gelijktijdige verhoging van de 'afvalberg' van oude(re) auto's? Ik dacht dat consuminderen juist de strijdkreet van de huidige tijd zou moeten zijn. Zeker met de huidige recessie. Maar nee, we worden geacht na een jaar of 3 tot 5 onze prima functionerende auto de deur uit te doen en een nieuwere, milieuvriendelijkere aan te schaffen. Wat spugen die autofabrieken eigenlijk jaarlijks de lucht in (en de rest van de omgeving)? Nog belangrijker: hoeveel spugen autofabrieken hierdoor jaarlijks EXTRA de wereld in? Hoeveel extra brandstof kost het de fabrieken?

Ik geloof nooit dat het opruimen van mijn oude transporter (zelfs zonder roetfilter) daar tegenop weegt ...

donderdag, 26 februari 2009

Fiscion Belastingadviseur...: Tip voor ondernemers

De maatregel is inderdaad nogal rigide en er wordt geen rekening gehouden met reeds bestaande situaties.

 Ondernemers kunnen echter wel een paar dingen doen om de schade te beperken.

Staat de auto op de BV dan zal de bijtelling enorm toenemen. Men kan dan beter de auto overdragen naar privé en een (belastingvrije kilometervergoeding rekenen voor zakelijke kilometersvan € 0,19). De overdracht naar privé dient te geschieden tegen de Werkelije waarde (ofwel waarde in het economische verkeer). Dat is bijvoorbeeld de waarde waarvoor je een vergelijkbaar model op marktplaats kunt vinden. Het is daarbij slechts beperkt relevant dat je bijvoorbeeld net veel kosten hebt gemaakt voor onderhoud, of bijvoorbeelrd een LPG installatie. De aftrek van kosten is daarmee voor een groot gedeelte binnen en in de toekomst bestaat geen bijtelling meer. 

Door een vergoeding te rekenen voor de zakelijke km's kun je toch je auto blijven rijden, en per saldo een groot gedeelte van de kosten aftrekken, zonder bijtelling.

Voor IB-ondernemers geldt een vergelijkbaar verhaal.

Voor vragen en nader advies ben ik graag beschikbaar.

info@fiscion.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Even een toelichting van Wouter van Embden op bovenstaand verhaal:
De status van de wetgeving is als volgt: er is een amendement ingediend op belastingplan 2009 waarin de leeftijd van 15 naar 25 jaar verschuift voor wat betreft de fiscale bijtelling op basis van de economische waarde. ECHTER, dit moet worden uitgewerkt in belastingplan 2010, deze uitwerking moet nog plaatsvinden en het kan zomaar dat daar WEL een uitzondering gemaakt gaat worden. Verder is het zo dat BijtellingOldtimer met een aantal juristen en adviseurs bezig is om alternatieven uit te werken. Wanneer duidelijk wordt hoe de regeling exact wordt, zullen wij u daarover informeren op deze site. Voorlopig strijden we ervoor om het plan helemaal van tafel te krijgen!!!
----------------------------------------------------------------------------

dinsdag, 24 februari 2009

jan: onbezonnen gekkenwerk

Heerlijk om in holland te mogen leven. Geen land kan tippen aan een bekrompen regering. wat nog het ergste opvalt is een linkse partij die collaborateert met een extreem rechtse. Dat hiermee mensen benadeeld worden is de kortzichtige coaltie niet van belang. Als er maar op korte termijn resultaat geboekt wordt! Als starter met een 850 voel ik me opnieuw in deze krisistijd genaaid! Eerst door de banken en vervolgens nog eens door onze eigen regering.

dinsdag, 24 februari 2009

Pieter: tja...

Bijzonder jammer besluit. Ik profiteer als starter al vanaf begin 2007 van deze rekening. Had een mooie MB gekocht voor weinig. Wel veel geld in gestopt. Het is een dijk van een auto die in alle opzichten nog meekan in het dagelijks verkeer. Zal straks moeten kiezen: of een klassieker > 25 jr. of een 'moderne'  occasion...

maandag, 23 februari 2009

wim: verkeerd steunen economie

1 van de slimme manieren om beginnend ondernemen verantwoord aan te pakken is het slim om gaan met kosten. De regeling zorgde ervoor dat ik met weinig kosten een Volvo 850 kon kopen en er gas in kon bouwen. Dit alles zonder de enorme last van bijtelling oid. Ik vind het zeer vreemd dat je ineens een lastenverhoging van zoveel procent kunt invoeren. 

Daarnaast is het verkopen van deze (mooie) Volvo nu veel minder aantrekkelijk geworden en daarmee ook de waarde. DANKUWEL!

Toch ook maar een vervuilende MB240d van 25 jaar en ouder kopen, zonder abs en allerlei veiligheden.

donderdag, 19 februari 2009

ep mans: steun voor uw aktie

Allereerst mijn dank voor uw aktie en moeite.

Zoals vaker helpt de overheid graag een regeling om zeep als zij meent dat het haar (in verhouding) teveel kost.

Er is een kleine groep die van deze mooie regeling gebruikt maakt/ kan maken.

Mijn 92'er zal straks het veld moeten ruimen. Als klein ondernemer kan ik de 'normale' bijtelling niet ophoesten en zal dus moeten kijken naar een >25 jaar oude auto. Maar de te verwachten opbrengst van een paar honderd euro zal niet voldoende zijn om zo'n auto aan te schaffen. Dus is er weer wat voor te financieren om uit het toekomstige nul MRB tarief weer te kunnen voldoen. Houd ik dan nooit eens wat over???

Dat mijn auto wél een katalysator heeft en inmiddels enige veiligheidaspecten zal er om financiele redenen niet om doen. Mijn gezin wordt in de toekomst rond gereden in een auto die waarschijnlijk niet beschikt over een katalysator, gordels achterin, hoofdsteunen achterin, ABS, gordelspanners, wegdraaiende pedalen en stuur, airbags, balken in deuren enzovoorts.

De regeling is nu mooi om een RR, 750i of 500SEL te veroorloven en dus wordt het de nek omgedraaid. Er is ook een andere groep, maar slechts een heel kleine groep die van de regeling 'gebruik maakt' die het over andere modellen heeft dan genoemd.

dinsdag, 17 februari 2009

Arend Swart: Om te janken!

De reactie van dhr Cramer van CU is inderdaad opmerkelijk. Eigenlijk is zijn reactie om te janken. N.m.m. een politicus onwaardig. Een volksvertegenwoordiger die de strekking van zijn eigen amendement niet kent en in het geheel geen onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van zijn plannen. Als hij een verjonging van het wagenpark wil, moet hij een aantrekkelijke slooppremie introduceren. Dat een dergelijke regeling werkt blijkt in Duitsland. Dhr Cramer treft met zijn voorstel een zeer kleine groep die voornamelijk uit autoliefhebbers bestaat. De autoliefhebbers zullen overstappen naar auto's van 25 jaar en ouder. Het tegenovergestelde effect van hetgeen dhr Cramer probeert te bereiken. Ik heb al uren zitten zoeken naar auto's die in aanmerking komen (voornamelijk MB's en BMW's of een vette Amerikaanse muscle car).

Mijn bewondering voor de initiatiefnemers voor hun vastberadenheid. Jullie actie heeft al diverse nieuwssites bereikt (Autoweek en Fiscaal Plein). Ik hoop dat jullie de landelijke pers of TV bereiken.

maandag, 16 februari 2009

Frank: Dan maar een oldtimer

Ik rij overigens nu ook in een 19 jaar oude Volvo 740. Prima auto, absoluut betrouwbaar. Als de regeling verandert, zit ik er sterk aan te denken om een robuuste oldtimer te kopen met een verbruik van 1 op 5.

maandag, 16 februari 2009

Frank: Ook gepakt

Net als vele posters voor mij, ben ik ook een kleine ondernemer. Nou ja, gewoon een zzp'er dus, die ook jarenlang het volle pond betaald heeft voor een auto van de zaak, ondanks het geringe aantal kilometers. Was me al aan het oriënteren op de aanschaf van een mooie audi of MB in Duitsland, toen opeens mijn boekhouder mij attendeerde op de wijziging. Dat plan kan dus ook weer op de schroothoop. Ik hoop dat jullie actie wat uithaalt. Succes

maandag, 16 februari 2009

Martin: overgang te abrupt

Vorig jaar heb ik een audi cabrio uit 1991 gekocht omdat ik maar 10.000 km per jaar rijd. Sinds begin 2008 heb ik een eigen bedrijf en een bijtelling over de nieuwwaarde van een auto van bijvoorbeeld 2001 is me te gek, vandaar de keuze voor een oudere auto. Ik kan me voorstellen dat deze auto's minder milieuvriendelijk zijn, maar pas de regeling dan zo aan dat de huidige eigenaren vrijgesteld blijven.

Ik hoop dat jullie inititief meehelpt om een btere regeling te krijgen.

maandag, 16 februari 2009

Arend Swart: symboolpolitiek!?

In aanvulling op de -inhoudelijk goede- reactie van Han Ternerdeli wil ik nog het volgende opmerken.Het amendement van dhr. Cramer (en zijn 'milieuvrienden' van de PvdA en GroenLinks) om de bijtellingsgrens van 15 jaar naar 25 jaar te verhogen is aangenomen omdat de dames en heren politici hebben zitten slapen. Zij zijn niet in actie gekomen omdat ze geen kans op electoraal gewin zagen. Ondanks de mailactie van dhr Ternerdeli en enige andere youngtimerspecialisten, heeft geen enkel lid van de Eerste Kamer de moeite genomen een kritische opmerking te maken over het amendement dat geen overgangsmaatregel kent en een grote impact heeft op de betrokkenen. Ik heb het verslag van de behandeling van het Belastingplan 2009 door de Eerste Kamer integraal doorgenomen en geen letter over deze voorgestelde wijziging kunnen ontdekken.Naar mijn mening zou de grens van 15 jaar flink moeten worden verlaagd, bijvoorbeeld naar 5 jaar (de termijn waarbinnen een auto fiscaal wordt afgeschreven). Het lijkt alsof vergeten is waarom de grens van 15 jaar een aantal jaren geleden is ingevoerd. Bijtelling over de waarde in het economische verkeer (WIEV) is ingevoerd om misbruik tegen te gaan. In oude auto's met een lage catalogusprijs werd dusdanig geïnvesteerd dat de WIEV flink hoger werd dan de catalogusprijs.Mijn eigen situatie ter illustratie van de ondoordachtheid van het snode plan van dhr. Cramer c.s. Ik heb in maart 2008 het lopende leasecontract van mijn nieuwe Toyota RAV4 Clean Power Diesel afgekocht (erg duur!) om een BMW750iL uit 1988 als auto van de zaak aan te schaffen. Met ingang van 2010 zal mijn jaarlijkse bijtelling 25% x € 120.000 = € 30.000 bedragen en de verschuldigde inkomstenbelasting over deze bijtelling 52% x € 30.000 = € 15.600 per jaar (2 x WIEV!). Ik heb dus geen andere keus dan de auto weer te verkopen of naar privé te halen. Het uitzicht op vrijstelling van MRB dat dankzij dhr. Cramer c.s. ook is verdwenen maakt de optie van het naar privé halen aanzienlijk minder aantrekkelijk.Het risico waarom de grens van 15 jaar is ingevoerd, doet zich in mijn situatie niet voor. Ik zou minimaal € 115.000 moeten investeren om de WIEV boven de catalogusprijs uit te laten stijgen!Wil ik fiscaal vriendelijk kunnen blijven rijden, dan zal ik op zoek moeten naar een auto van 25 jaar oud. Deze auto's beschikken zelden over een katalysator, dus ze zijn vast niet milieuvriendelijker dan mijn veel modernere BMW750iL. Groot voordeel is de vrijstelling van MRB. Overigens ben ik niet een veelrijder. Meestal ga ik op de fiets naar mijn werk en beschik ik privé voor het gezin onder andere over een stationwagen. De bijtellingsgrens van 15 jaar maakte het voor mij mogelijk om een extra hobby auto te kunnen rijden.Ik hoop dat het lovenswaardige initiatief van deze site de dames en heren politici wakker schudt en hun dovemansoren bereikt. Ik schrijf bewust hopen want het vertrouwen in de politici in Den Haag, die alleen geïnteresseerd lijken te zijn in maximale exposure in de media, heb ik inmiddels volledig verloren .

vrijdag, 13 februari 2009

Bert Ooms: wederom onbetrouwbare overheid

Ik heb een mercedes cabrio met een fijne V8 gekocht, alles erop en eraan, een een leuke bijtelling waarbij je weet dat de extra onderhoudskosten erbij komen. Maar natuurlijk ! wederom volgt er een maatregel van de wederom onbetrouwbaar blijkende overheid, je doet een investering in iets waarbij je uitgaat van een lange termijn planning. Net zoals onze AOW, hiervoor moeten we wel betalen maar denk maar niet dat er iets voor ons zelf tzt van overblijft, de politiek verkloot het wel weer of het zijn de lekkere oncontroleerbare beheerders van onze pensioenfondsen welke ongevraagd speculeren met onze inleg, waar blijven die linkse rakkers nou ? waarom zeggen die niks ? stelletje.....    

donderdag, 12 februari 2009

LET OP: Het is niet langer mogelijk om reacties te plaatsen.

 

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>Pagina 4 van 6
>